https://www.funidelia.dk/cart

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Databeskyttelse er et spørgsmål om tillid og dit privatliv er af største vigtighed for os, hvilket er grunden til at vi har tilpasset vores privatlivspolitik, til den gældende lovgivning i Spanien (og Europa) om databeskyttelse. Funidelia erklærer, at det er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af individer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Funidelia.dk er ansvarlig for Funiglobal Development S.L. (herefter FUNIDELIA), som er et spansk aktieselskab registreret i Zaragoza Mercantile Registry, bind 4257, Folio 24, ark Z-63129, 2. indgang og med skatteidentifikationsnummer B22370902. Dets hjemsted er på Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spanien. Du kan kontakte os via vores kontaktformular.

De personoplysninger, du skal oplyse til Funidelia (og som Funidelia derfor har om dig) er dit navn og efternavn, e-mail-adresse, fragt- og faktureringsadresse, telefonnummer, købte varer og beløb og betalingsmetode (kun den valgte metode, ingen bankoplysninger). Disse data er anmodet om for opfyldelsen af kontrakten, der er oprettet med dig. Du kan anmode om rettelse, sletning eller eliminering til enhver tid, inden for den kompetente lovlighed.

Funidelia garanterer, at dine data bliver behandlet på en lovlig, loyal og gennemsigtig måde. De vil blive indsamlet for de specifikke, udtrykkelige og legitime formål, der er forklaret i denne privatlivspolitik og vil kun blive brugt efter dit samtykke. Du har ret til at trække dit samtykke til enhver tid.

Hos Funidelia bruger vi de oplysninger, du giver, for at kunne håndtere de kontraktforhold, der er etableret med dig. (Sende ordren til den rigtige person og adresse, møde eventuelle anmodninger eller spørgsmål, du måtte have, sende dig alle nødvendige oplysninger om dine indkøb og give dig oplysninger om Funidelias produkter). Med disse oplysninger kan vi også forbedre din webbrugeroplevelse, ved at vise dig produkter relateret til dine interesser. Baseret på de givne oplysninger skaber Funidelia kommercielle profiler, med det formål at tilbyde tilpasset og personlig reklame til brugernes behov (remarketing) samt afsendelse af kommerciel kommunikation, kampagner og rabatter (nyhedsbreve), der er mere specifikt fokuseret på deres interesser, forudsat at der har været en forudgående udtrykkelig accept fra deres side.

Dataene vil blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt, afhængigt af formålet med behandlingen. I tilfælde af kommerciel kommunikation. vil de kun blive opretholdt med den interesserede parts samtykke, og hvis sidstnævnte ikke har anmodet om deres fjernelse. I tilfælde af nyttige data til opfyldelse af forretningsforholdet, vil dette blive opbevaret i den krævede retlige periode.

Dataene vil blive indsamlet udelukkende til de legitime formål, der er nævnt her, og vil ikke blive behandlet yderligere på en måde, der er uforenelig med disse formål.

I det henseende informerer vi dig om, at for at kunne overholde kontrakten (for at sende dig ordren) eller for at informere dig om mulige hændelser under processen, kan du modtage kommunikation relateret til den via de midler, du leverer (e-mail eller telefon). Sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige for en korrekt forvaltning af kontrakten. Derfor og indtil processen er afsluttet, vil det ikke være muligt for dig at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, fordi hvis du ikke giver os disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at overholde vores aftalte del af købskontrakten.

Hvis du også markerer feltet, der svarer til samtykket til at overføre dine data til kommerciel kommunikation, giver du os tilladelse til at sende dig reklamemeddelelser af informativ karakter, rabatter og kampagner tilpasset dine interesser. På samme måde kan du tilbagekalde dette samtykke og annullere det nemt og gratis, skriftligt til Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spanien eller via vores kontaktformular.

Kort sagt er det retsgrundlag, som den legitime behandling af dine personoplysninger bygger på, baseret på behovet for en sådan behandling til gennemførelse af købs- og salgskontrakten med dig. Den er også afhængig af behovet for at behandle dataene for at sende kommerciel kommunikation, baseret på dit samtykke og på Funidelias legitime interesse (statistiske formål, markedsundersøgelser, undersøgelser osv.), Forudsat at det ikke går ud over dine rettigheder eller interesser.

Funidelia forudsætter, at dataene er blevet indtastet af brugeren eller af en person, der er autoriseret af brugeren, og at den er korrekt. Det er op til dig at opdatere dine egne data. Derfor er du ansvarlig for dataens nøjagtighed, og Funidelia vil ikke være ansvarlig for kunders ukorrekte personlige data. Hvis du accepterer vores privatlivspolitik, repræsenterer du, at alle oplysninger, du giver os, er sandfærdige, og du antager, at du alene er ansvarlig for eventuelle skader, som sådanne oplysninger kan medføre for Funidelia.

Det er strengt forbudt at sende personoplysninger via denne hjemmeside til brugere under 16 år. Derfor garanterer du, at du er 16 år eller ældre, hvis du sender personlige oplysninger via denne hjemmeside.

Accept af denne privatlivspolitik er obligatorisk både for at købe et køb hos Funidelia og for at sende os henvendelser via kontaktformularen. Ved at blot besøge hjemmesiden, giver brugerne ikke personlige oplysninger og er ikke forpligtet til at gøre det. Kunder og brugere siger ja til at gennemse hjemmesiden og bruge indholdet korrekt, og ikke at foretage nogen svigagtig handling mod det.

De leverede data kan lovligt overføres til vores tjenesteudbydere, der ligger inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). De uden for EØS er omfattet af Privacy Shield (i USA) eller andre retsgrundlag. Disse tjenesteudbydere kan f.eks. Være transportvirksomheder eller tredjeparter, der er involveret i at sende personlig forretnings kommunikation på vegne af Funidelia, ud over andre opgaver i henhold til loven.

For at kunne tilbyde dig Klarnas betalingsmetoder skal vi muligvis videregive dine personlige data i form af kontakt- og bestillingsoplysninger til Klarna, for at Klarna skal vurdere, om du er berettiget til deres betalingsmetoder, og for at skræddersy disse betalingsmetoder til dig. Dine overførte personoplysninger behandles i overensstemmelse med Klarnas egen fortrolighedsmeddelelse.

Funidelia er forpligtet til at holde yderste fortrolighed om de oplysninger, du giver os, og kun at bruge dem til de angivne formål. I overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse garanterer Funidelia at vi vedtager passende sikkerhedsniveauer for de data, der leveres af vores kunder, og desuden at installere alle de midler og foranstaltninger, der er til rådighed for det, for at forhindre tab, misbrug, ændring, uautoriseret adgang og fjernelse af dem.

På Funidelia bruger vi SSL-teknologi, der giver os mulighed for at kryptere de data, du giver, og forhindre tredjeparter i at få adgang til dem. Den vigtigste beskyttelse er dog din egen adgangskode. Giv aldrig din adgangskode til en tredjepart for at forhindre at din konto bliver tilgængelig.

De data, du angiver, bruges kun til at behandle ordrer og forbedre vores tjenester, men vi overfører dem aldrig til tredjeparter uden dit forudgående samtykke.

Du har ret til at anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig. På samme måde har du ret til at anmode om deres berigtigelse, undertrykkelse eller begrænsning af deres behandling, samt at modstå deres brug eller overførslen af dine data til enhver tid, så længe de ikke længere er nødvendige til det formål for hvilke de blev registreret (især indgåelsen af salgskontrakten, afsendelsen af den placerede ordre).

De rettigheder du har er som følger:

  • Ret til opposition. Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, ved at tilbagekalde det samtykke, du tidligere har givet. På denne måde behandler vi ikke dine personlige data til kommercielle formål. Kun meddelelser, der er strengt nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller meddelelsen om en hændelse i processen, vil blive sendt.
  • Ret til adgang. Du har fuld adgang til alle de oplysninger, vi har om dig og de formål, vi har givet dig, både til eget brug og til kommunikation til tredjeparter, enten af juridiske grunde eller med dit forudgående samtykke.
  • Ret til korrektion. Du kan ændre dine data og opdatere dem, når du vil.
  • Ret til portabilitet. Du har ret til nemt at downloade disse oplysninger fra din brugerkonto.
  • Ret til at kassere. Du kan kræve annullering af dine data, når den lovlige opbevaringsperiode, der er fastsat i gældende regler, er opfyldt.

For at gøre brug af nogen af disse rettigheder, skal du kontakte os ved hjælp af en besked via vores kontaktformular eller via post til Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spanien. For at gøre det skal du bevise din identitet ved at vedlægge en fotokopi af dit id-kort.

Vi informerer også dig om, at du kan indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse, hvis du føler at du ikke har været tilfreds med udøvelsen af dine rettigheder. For at gøre brug af denne ret kan du gå til: edps.europa.eu/

Funidelias privatlivspolitik er tilpasset den gældende lovgivning i Spanien (og Europa) om databeskyttelse (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016). Vi kan fra tid til anden ændre eller tilpasse ethvert udtryk i vores privatlivspolitik, i overensstemmelse med gældende lov og bestemmelser. Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik fra tid til anden, før du bestiller en ordre til enhver tid.

Top